INTRO     ABOUT    NEWS   PROJECTS     WHY     HOW    FRIDAY   PRESS   FILMS  CONTACT

FEW PROJECTS        MANY PROJECTS        LISTING

BOUQUET

Bord för Karl Andersson och Söner

Inspirationen till Bouquet kommer från en bukett med rosor,

och likt en bukett möts de i en knut i mitten,

för att därifrån med sina raka runda ben

skapa sin infästning mot bordsskivan

respektive sina givna positioner utmed golvet