INTRO     ABOUT    NEWS   PROJECTS     WHY     HOW    FRIDAY   PRESS   FILMS  CONTACT

FEW PROJECTS        MANY PROJECTS        LISTING

FLEXBELL

Flexibla hantlar för Personality Gym

Skulle man kunna utforma träningsredskap,

så man inte behöver gömma undan dem när de inte används?

Skulle man kunna skapa hantlar vars vikt enkelt kan justeras,

bara genom att att vrida på dess handtag?

 

Gjort.