INTRO     ABOUT    NEWS   PROJECTS     WHY     HOW    FRIDAY   PRESS   FILMS  CONTACT

FEW PROJECTS        MANY PROJECTS        LISTING

MODULO

Kreativ förvaring för Materia

Modulo är en flexibel förvaring som låter dig organisera

och visa upp tidskrifter, böcker och accessoarer.

Som kompakta solitärer eller kombineras i mängd.

 

För att skapa en personlig och lekfull struktur.