INTRO     ABOUT    NEWS   PROJECTS     WHY     HOW    FRIDAY   PRESS   FILMS  CONTACT

FEW PROJECTS        MANY PROJECTS        LISTING

STOCKHOLM

Bestick för Design House Stockholm

Detta projekt tog mig fyra år att genomföra.

 

Två år för att skapa designen - uttryck, material, form, ergonomi.

Ett år för att hitta rätt producent - se bortom det traditionella.

Och ett år av utfallprover och produktions-anpassningar för att förfina utformningen.

 

Ge aldrig upp. Stanna inte förrän du är nöjd.

News 2015: Stockholm Kitchen knives

News 2015: Stockholm Salad Servers